O firme

Spoločnosť VLM Auto s.r.o. bola založená v roku 1997, kedy začala spoluprácu s importérom vozidiel značky Citroën na Slovensku – so spoločnosťou Euroauto. Na tieto aktivity nadviazala v roku 2000, kedy začala spoluprácu s priamou filiálkou výrobcu – spoločnosťou CITROEN SLOVAKIA s.r.o.. Naša spoločnosť uplatňuje overenú metodiku práce značky Citroën podporenú certifikátom ISO 9001:2000.

V roku 2006 sme ukončili výstavbu nového predajného a servisného centra, v roku 2008 sme dobudovali ďalšie parkovacie miesta, prístrešky a oplotenie. Taktiež od roku 2009 je v plnej prevádzke naša pobočka v Humennom. Za tieto úspechy vďačíme najmä snahe uspokojiť potreby našich zákazníkov v čo najvyššej možnej miere.

Zavádzame nové služby a zvyšujeme ich kvalitu. Sledujeme spokojnosť našich zákazníkov a prípadné nedostatky sa snažíme okamžite eliminovať. Pretože našim cieľom je poskytovanie služieb nad rámec štandardu a k Vašej spokojnosti. Aby ste sa k nám radi vracali.

S pozdravom manželia Lugošoví

© VLM Auto s.r.o., Močarianska 6007, 071 01 Michalovce, tel.: 056/688 88 71